Verwijderen van fosfaat

Precipitatie van fosfaat in vergist slib levert meerdere voordelen op. Denk hierbij aan verbetering van de ontwatering, reductie van het polymeerverbruik en vermindering van struvietaanslag. Struvietaanslag is een algemeen voorkomend probleem in vele rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het zorgt voor operationele problemen,  zoals verminderde doorzet, vervuiling van pompen en afsluiters.

VOORDELEN

Verbeter de ontwatering en reduceer het polymeerverbruik.

Opgelost fosfaat verhoogt het waterbindend vermogen van EPS en eiwitten (Kopp 2013). Er is een verband tussen het gehalte opgelost fosfaat in vergist slib en het drogestofgehalte van het ontwaterde slib. Hoe hoger de fosfaatconcentratie, des te lager het percentage droge stof in het ontwaterde slib. Dus precipitatie van het opgeloste fosfaat met >90% resulteert in verbetering van de ontwatering en reductie in het polymeerverbruik.

Voorkom operationele problemen door struviet aanslag.

Opbouw van struviet in leidingwerk, kleppen en pompen vermindert de operationele efficiëntie van een rioolwaterzuivering. Het onder gecontroleerde condities precipiteren van het opgelost fosfaat in vergist slib met magnesiumchloride, minimaliseert de concentratie aan opgelost fosfaat. Hiermee wordt stroomafwaarts ongewenste struviet / MAP vorming voorkomen.

Reduceer de interne fosfaatbelasting met 95%

Hoewel het centraat uit de slibontwatering slechts 1-3% is van het totale influentdebiet, kan de bijdrage aan de fosfaatbelasting 10-30% bedragen ten opzichte van de aanvoer van fosfor met het influent. Vooral bij biologische fosforverwijdering, kan de fosfaat uit centraat een significante belasting vormen. De hoge fosfaat en ammonia belasting uit centraat resulteert in hoge ijzerdosering op de waterlijn en kan een effect hebben op de buffercapaciteit en daarmee op de efficiëntie van de nitrificatie.

Aanvullende technologie

Neem contact met ons op

* verplicht veld

Tel 8 en 3 bij elkaar op.
Data Privacy Verklaring*

Onze oplossingen

Tot op heden geproduceerde groene energie in MWh

16192
Totaal vermeden CO2 uitstoot in tonnen

8375
Totaal aantal vermeden vrachtwagentransporten tot nu

2760
Aantal patenten voor onze technologieën

9