Verbeteren CO₂ footprint

Tijdens het behandelen van afvalwater worden broeikasgassen uitgestoten. Dit komt door het energieverbruik en aan diffuse broeikasgasemissies zoals de uitstoot van methaan tijdens slibbehandeling. Geschat wordt dat afvalwaterzuiveringen verantwoordelijk zijn voor 3% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgas.

VOORDELEN

Verhogen energie onafhankelijkheid

Door slib te beschouwen als een bron van hernieuwbare energie, kunnen afvalwaterzuiveringen besparen op elektriciteit en daarmee de CO₂ footprint verkleinen. Door verbeteren van het slibgistingsproces heeft de rwzi Lingen in Duitsland de energie productie met 31% verhoogd en kan hiermee 83% in haar eigen energie voorzien. De totale CO₂ footprint van de slibbehandeling werd verminderd met in totaal 400 ton / jaar, 17% van het totaal. Lees het artikel voor meer informatie over hoe de rwzi Lingen haar zelfvoorziening op energiegebied heeft verhoogd. Ook op rwzi Amersfoort verhoogde de centrale slibbehandelingsinstallatie de eigen energieproductie.

Voorkom diffuse methaan emissies

Methaanemissies van slibbehandeling vormen tot 75% van de diffuse emissie van broeikasgassen (CO₂-equivalenten) van afvalwaterbehandelingsinstallaties (Gärtner 2017)). Methaan is een factor 28 sterker broeikasgas dan CO₂. Dit betekent dat een 1 kg in de atmosfeer geëmitteerd methaan dezelfde invloed heeft op de wereldwijde opwarming dan 28 kg CO₂. Normaal gesproken wordt het methaan dat in vergist slib aanwezig is naar de atmosfeer uitgestoten, bij de opslag van vergist slib, tijdens ontwatering of droging. Toepassing van vacuüm ontgassing van vergist slib met ELOVAC® vermindert de diffuse emissie van broeikasgassen tijdens de slibbehandeling. Voor meer informatie over hoe ELOVAC® u helpt om de CO₂ voetafdruk te verlagen, verwijzen we graag naar onze publicatie van de Aqua Enviro UK Biosolids conferentie

Slib gebruiken als energiebron voor het drogen

De calorische waarde van slib is > 10 MJ / kg. Restwarmte van de PYREG®-eenheid wordt teruggewonnen uit de uitlaatgassen met warmtewisselaar. Eén PYREG 500®-module heeft bijvoorbeeld een elektriciteitsvraag van 15 kW, maar produceert bruikbare restwarmte van 120-150 kW. Deze lage temperatuurwarmte (tot 90 ° C) draagt bij aan de warmtevraag voor het slib droogproces, wat resulteert in een besparing in CO₂-equivalenten van 1.400 ton / jaar of 5.508.757 kilometer gereden door een gemiddeld personenvoertuig.

Aanvullende technologie

Neem contact met ons op

* verplicht veld

Bereken het volgende: 7 plus 4.
Data Privacy Verklaring*

Onze oplossingen

Tot op heden geproduceerde groene energie in MWh

16192
Totaal vermeden CO2 uitstoot in tonnen

8375
Totaal aantal vermeden vrachtwagentransporten tot nu

2760
Aantal patenten voor onze technologieën

9