Thermische hydrolyse

Thermische hydrolyse  optimaliseert de prestaties van vergisting en van slibbehandeling. Dit resulteert in significante operationele besparingen. Door toename van de biogasproductie,  met tegelijkertijd reductie van de slibverwerkingskosten, kunnen rioolwaterzuiveringssinstalalties energieonafhankelijk zijn.

VOORDELEN

Verlaging kosten slibverwerking

Door toename van de afbraak van organische stof en verbetering van de ontwaterbaarheid van het vergiste slib, vermindert de hoeveelheid af te voeren slib met meer dan 30%.

Verhoging biogasopbrengst

Thermische hydrolyse vergroot de omzetting van organische stof naar biogas. Bij toepassing van thermische hydrolyse op secundair slib, verdubbelt de biogas productie.

Vergroting van de vergistingscapaciteit

Door reductie van de benodigde biologische verblijftijd en verlaging van de viscositeit van het vergiste slib, is een hogere droge stof belasting van de vergisting mogelijk.

Aanvullende technologie

a:2:{s:4:"unit";s:2:"h3";s:5:"value";s:110:"Toepassing van LYSOTHERM® heeft rwzi Amersfoort geholpen om voor 100% in de eigen energie behoefte te voorzien.";}

Neem contact met ons op

* verplicht veld

Tel 9 en 3 bij elkaar op.
Data Privacy Verklaring*

Onze oplossingen

Tot op heden geproduceerde groene energie in MWh

16192
Totaal vermeden CO2 uitstoot in tonnen

8375
Totaal aantal vermeden vrachtwagentransporten tot nu

2760
Aantal patenten voor onze technologieën

9