Referenties

Lingen

Upgrade van energie-efficiëntie met thermische druk hydrolyse en fosforprecipitatie

Omschrijving Project

 • Mechanische indikking van primair slib
 • Desintegratie onder druk en hoge temperatuur (LYSOTHERM®)
 • Fosfaatprecipitatie en terugwinning uit vergist slib (EloPhos®), gevolgd door ombouw naar vacuüm ontgassing (ELOVAC®) met gelijktijdige fosfaatprecipitatie (april 2019)
 • Centrifuge voor het ontwateren van vergist slib
 • Nieuwe WKK's met een hoger elektrisch rendement

Kentallen

 • Ontwerpcapaciteit RWZI 195.000 PE, werkelijke belasting ca. 100.000 PE
 • LYSOTHERM® module met max. 15 tDS / d capaciteit
 • ELOVAC®-P met max. capaciteit van 10 m³ / u

Systemen & Technologien

 • LYSOTHERM®
 • ELOVAC®-P
 • EloPhos®

Bijzonderheden

 • Het project is gefinancierd uit het programma "energiezuinige afvalwaterzuiveringsinstallaties" van het Duitse federale Ministerie voor Milieu, Natuurbehoud, Bouw en Nucleaire Veiligheid. In 2018, aan het einde van het project, was de zelfvoorzienendheid van elektriciteit van 61% toegenomen naar 83%. Tegelijkertijd werd de totale ecologische voetafdruk van de door slibproductie verminderd met 400 ton / jaar. (- 17% voorafgaand aan de implementatie). Momenteel leidt de verhoogde gasproductie tot een verhoogde productie van elektrische en thermische energie. Overtollige warmte wordt gebruikt in het lokale warmtenet.

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Stadtentwässerung Lingen

Oplevering
Juli 2018

Opdrachtsom
EURO 6 Miljoen

Tel 7 en 4 bij elkaar op.

CASE STUDY DOWNLOADEN

* verplicht veld

Toestemming*
Data Privacy Statement*