Referenties

Lingen

Upgrade van energie-efficiëntie met thermische druk hydrolyse en fosforprecipitatie

Omschrijving Project

 • Mechanische indikking van primair slib
 • Desintegratie onder druk en hoge temperatuur (LYSOTHERM®)
 • Fosfaatprecipitatie en terugwinning uit vergist slib (EloPhos®), gevolgd door ombouw naar vacuüm ontgassing (ELOVAC®) met gelijktijdige fosfaatprecipitatie (april 2019)
 • Centrifuge voor het ontwateren van vergist slib
 • Nieuwe WKK's met een hoger elektrisch rendement

Kentallen

 • Ontwerpcapaciteit RWZI 195.000 PE, werkelijke belasting ca. 100.000 PE
 • LYSOTHERM® module met max. 15 tDS / d capaciteit
 • ELOVAC®-P met max. capaciteit van 10 m³ / u

Systemen & Technologien

 • LYSOTHERM®
 • ELOVAC®-P
 • EloPhos®

Bijzonderheden

 • Het project is gefinancierd uit het programma "energiezuinige afvalwaterzuiveringsinstallaties" van het Duitse federale Ministerie voor Milieu, Natuurbehoud, Bouw en Nucleaire Veiligheid. In 2018, aan het einde van het project, was de zelfvoorzienendheid van elektriciteit van 61% toegenomen naar 83%. Tegelijkertijd werd de totale ecologische voetafdruk van de door slibproductie verminderd met 400 ton / jaar. (- 17% voorafgaand aan de implementatie). Momenteel leidt de verhoogde gasproductie tot een verhoogde productie van elektrische en thermische energie. Overtollige warmte wordt gebruikt in het lokale warmtenet.

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Stadtentwässerung Lingen

Oplevering
Juli 2018

Opdrachtsom
EURO 6 Miljoen

Tel 8 en 7 bij elkaar op.

CASE STUDY DOWNLOADEN

* verplicht veld

Toestemming*
Data Privacy Statement*

Omzet.Amersfoort

Realisatie energie- & grondstoffenfabriek

Omschrijving Project

 • Design & Construct (UAV-gc)
 • Combinatie van thermische druk hydrolyse (LYSOTHERM®), fosfaatterugwinning (Pearl®) en stikstofbehandeling (Demon®)

Kentallen

 • Centrale slibverwerking 12.255 ton ds/jaar voor 300.000 i.e.
 • Productie 11 miljoen kWh elektriciteit
 • Productie 900 ton/jaar Crystal Green® kunstmest incl. meerjarige afname

Uitvoering en Techniek

 • Indikking primair- en spuislib (bandindikkers)
 • WASSTRIP® proces voor fosfaatstrippen
 • Slibconcentratie voor vergisting (12% ds) met gemodificeerde zeefbandpersen
 • LYSOTHERM® thermische drukhydrolyse
 • WKK installatie 3 x 500kWe / 550 kWth
 • PEARL® fosfaatinstallatie met CRYSTAL GREEN® kunstmest productie
 • Modificatie Demon® stikstofverwijdering
 • Complete mechanisische, elektro- en besturingstechnische installaties
 • Inclusief civiele en bouwkundige werkzaamheden

Bijzonderheden

 • Het geproduceerde overschot van 2 miljoen kWh is voldoende om 600 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien

Algemene gegevens

Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe

Oplevering
December 2017

Opdrachtsom
EURO 11.2 miljoen

Tel 8 en 8 bij elkaar op.

CASE STUDY DOWNLOADEN

* verplicht veld

Toestemming*
Data Privacy Statement*

Autonoom werkende installatie voor het drogen van ontwaterd zuiveringsslib

Omschrijving Project

 • Autonoom werkende installatie voor drogen van ontwaterd zuiveringsslib
 • Ontwerp, realisatie, opstart en inbedrijfname, inclusief 16.000 uur integrale onderhoudsverplichting
 • Het concept is gebaseerd op Eliquo's ELODRY® techniek voor lage temperatuur slibdroging

Kentallen

 • Productiecapaciteit is 1.000 ton / jaar gedroogd zuiveringsslib
 • ELODRY® lage temperatuur slibdroging module 1 x NT16
 • Verwerking van 23 - 25 % voor ontwaterd zuiveringsslib
 • Productieprestatie is > 90 % ds
 • Maximale verdampingscapaciteit is 440 kg H2O / h

Uitvoering en Techniek

 • Integraal ontwerp en realisatie van civiele, werktuigbouwkundige, elektrotechnische en besturingstechnische disciplines
 • Lage temperatuur banddroging inclusief luchtbehandeling o.b.v. 1-traps chemische wassing en aansluiting op een bestaand biobed
 • Schroeftransporteurs voor aanvoer en verdeling van ontwaterd zuiveringsslib
 • Schroeftransporteurs voor afvoer van gedroogd zuiveringsslib naar de opslagfaciliteit
 • Opslagfaciliteit bestaande uit automatische vullende containeropsteling (2-containers)
 • Alle warmte benodigd voor het droogproces uitgevoerd met een op biogas gestookte CV installatie en heet water circuits met warmte terugwinning (recuperatie)
 • Inclusief alle ATEX veiligheidsvoorzieningen
 • Uitvoering van alle civiele werken en in de grond gelegd leidingwerk
 • Plaatsing, instalaltie en aansluiting van de geprefabriceerde installatie, inclusief alle lokale W en E+PA werkzaamheden
 • Opstart, inbedrijfname en doorlopende procesoptimalisaties

Bijzonderheden

 • De installatie is volledig modulair opgebouwd en geprefabriceerd o.b.v. 40 ft containerbehuizingen
 • Integrale onderhoudsverplichting voor 16.000 bedrijfsuren na ingebruikname
 • Project is uitgevoerd onder de condities van UAV-GC-2005

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe

Oplevering
Okt. 2016

Opdrachtsom
EUR 872,290

Bereken het volgende: 1 plus 5.

CASE STUDY DOWNLOADEN

* verplicht veld

Toestemming*
Data Privacy Statement*

Homburg

Duurzaam gebruik van zuiveringsslib

Project Omschrijving

 • Leveren van een lage temperatuur banddroger (ELODRY®) en carbonisatie-eenheid (PYREG®), inclusief warmteterugwinning en -gebruik
 • Coördinatie en bouwplanning

Kentallen

 • ELODRY® lage temperatuur banddroger met extreem lage vraag naar thermische energie, inclusief luchtbehandeling
 • Warmterecuperatie- en gebruiksconcept op maat - Overtollige warmte van het PYREG®-proces wordt gebruikt voor het ELODRY®-droogproces
 • PYREG®-installatie voor decentrale verwerking van zuiveringsslib en productie van een fosforhoudend carbonisaat, inclusief luchtbehandeling

Bijzonderheden

 • Met de combinatie van een ELODRY® lage temperatuur banddroger en een PYREG® carbonisatie eenheid wordt de hoeveelheid zuiveringsslib met ongeveer 90% verminderd. Tegelijkertijd wordt het zuiveringsslib volledig omgezet in een hoogwaardige grondstof met een hoog gehalte aan voor planten beschikbaar fosfor. De combinatie is een complete fosforrecuperatieoplossing voor afvalwaterzuiveringsinstallaties.

General Data

Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe

Oplevering
December 2017

Opdrachtsom
EURO 11.2 miljoen

Bereken het volgende: 2 plus 6.

CASE STUDY DOWNLOADEN

* verplicht veld

Toestemming*
Data Privacy Statement*

Linz-Unkel

Innovatieve verwerking van zuiveringsslib met terugwinning van fosfor

Omschrijving Project

 • Ontwerp, bouw, start up & inbedrijfstelling van de slibdroog- en carbonisatie installatie, inclusief slibontwatering
 • Slibdrogening is gebaseerd op het lage temperatuur ELODRY®-concept
 • PYREG® 500-eenheid voor het carbonisatieproces
 • Koppleing van twee technologieën met een optimale warmtebenutting
 • Luchtbehandeling voor droger en carbonisatie-eenheid

Kentallen

 • Verwerkingscapaciteit: 30.000 PE
 • Hoeveelheid zuiveringsslib: Ca. 18.000 m³ / jaar (3-4% DS)
 • Ca. 2.800 t / jaar vergist en ontwaterd slib

Systeem & Technologieën

 • Ishigaki schroefpers voor het ontwateren van vergist zuiveringsslib
 • ELODRY® lage temperatuur banddroger met extreem laag gebruik van thermische energie, inclusief luchtbehandeling
 • Integrale warmterecuperatie- en gebruiks. Overtollige warmte van het PYREG®-proces wordt gebruikt voor het ELODRY®-droogproces
 • PYREG®-plant for the decentralised recycling of sewage sludge and production of a phosphorous-containing carbonisate, including air treatment
 • PYREG®-installatie voor decentrale verwerking van zuiveringsslib en productie van een fosforhoudend carbonisaat, inclusief luchtbehandeling
 • Schroeftransporteurs voor aanvoer van ontwaterd slib naar de droger
 • Schroeftransporteurs voor aanvoer van gedroogd slib naar de PYREG®-unit

Bijzonderheden

 • Met de combinatie van een ELODRY® lage-temperatuur banddrogeren een PYREG® carbonisatie installatie worden de volumes zuiveringsslib met ongeveer 90% verminderd en tegelijkertijd wordt het zuiveringsslib volledig omgezet in een hoogwaardige grondstof met een hoog gehalte aan voor planten beschikbaar fosfor. De combinatie is een complete fosforterugwinningsoplossing voor afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Oplevering
Maart 2016

Opdrachtsom
EURO 1,4 Miljoen

Tel 8 en 1 bij elkaar op.

CASE STUDY DOWNLOADEN

* verplicht veld

Toestemming*
Data Privacy Statement*

WWTP Ottestad, Hias IKS

Vacuum degassing of digested sludge with ELOVAC®-P

Goal

 • Avoiding greenhouse gas emissions
 • Prevention of uncontrolled struvite deposits

Scope of delivery and services

 • Supply of an ELOVAC®-P vacuum degassing system with option for integrated phosphate precipitation
 • Support with mechanical, electrical and information technology integration into the existing system
 • Commissioning support was provided remotely due to travel restrictions related to the Covid-19 pandemic

Technical Data

 • Size of the Hias IKS wwtp in Ottestad: 125,000 PE
 • Capacity of the ELOVAC®-P: 290 m³/d digested sludge
 • The ELOVAC® is operated with or without integrated phosphate precipitation as required (ELOVAC®-P)

Special features

 • The wastewater treatment plant is equipped with thermal disintegration (Cambi) - ELOVAC® thus treats disintegrated sludge
 • The wastewater treatment plant is being converted to the "Hias process", a highly compact process for biological nutrient elimination. In this context, good control of internal phosphorus flows is essential.

Client
Hias IKS

Completion
December 2020