ELOVAC®

ELOVAC® is een technologie voor vacuümontgassing van uitgegist slib met een optie voor geïntegreerde fosfaatverwijdering - compact en aansluitklaar. Deze technologie wordt toegepast bij alle anaerobe vergistingsinstallaties die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen. Met de optionele fosfaatverwijdering verbetert ELOVAC® de ontwatering, bespaart het polymeerkosten, vermindert het fosfaatgehalte in het retourwater en helpt het struvietafzetting te voorkomen.

UNIEKE VOORDELEN

Verlagen van de koolstofvoetafdruk

Na de gisting bevat het uitgegiste slib nog steeds methaan in opgeloste vorm en in de vorm van microgasbellen. Dit methaan, dat schadelijk is voor het milieu, komt vrij in de atmosfeer tijdens de opslag en ontwatering van het uitgegiste slib. ELOVAC®-P onttrekt dit gas waarna het als biogas kann worden ingezet. Dit verbetert de koolstofvoetafdruk van de afvalwaterzuiveringsinstallatie aanzienlijk.

Compact systeem met eenvoudige installatie

ELOVAC® wordt als een aansluitklaar, compact systeem op een skid-geleverd. Dit maakt plaatsing in een of een module mogelijk die flexibel op locatie kan worden opgesteld.

Betere ontwatering met minder polymeer

Opgelost fosfaat verbetert de waterbindingscapaciteit van EPS en eiwitten (Kopp, 2013*), wat betekent dat er een omgekeerde relatie is tussen de fosfaatconcentratie in het zuiveringsslib en het drogestofgehalte na ontwatering. Hoe hoger de fosfaatconcentratie, hoe lager het drogestofgehalte. Daarom leidt precipitatie van de fosfaten tot een betere ontwatering en een lagere polymeerbehoefte. Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Lingen bijvoorbeeld heeft ELOVAC®-P het ontwateringsresultaat (DS(A)-waarde) met meer dan 5 procentpunten verbeterd, waardoor ongeveer 20 % op de afvoerkosten wordt bespaard.

Voorkomen van struvietaanslag

Vacuümontgassing verwijdert naast methaan ook CO2 uit het uitgegiste slib, waardoor de pH-waarde stijgt. Met de toevoeging van magnesiumchloride worden de perfecte omstandighelden gecreëerd voor gecontroleerde fosfaatprecipitatie. Er worden microkristallen gevormd die in het slib achterblijven en zich niet hechten aan buiswanden, tanks en de ontwateringsaggregaten. De pH-waarde wordt slechts licht verhoogd. Tegelijkertijd daalt de fosfaatconcentratie aanzienlijk - en daarmee het risico op ongecontroleerde struvietafzetting na ELOVAC®-P.

Verbeterde kwaliteit van biosolids

Struviet is een langetermijnmeststof met een zeer hoge beschikbaarheid voor planten. Bij gebruik van ELOVAC®-P blijven de struvietkristallen in het ontwaterde slib achter. Dit verbetert de kwaliteit van het ontwaterde slib als meststof voor de landbouw.

Werkingspricipe

  1. Slib wordt continu gevoed aan de ontgassingsreactor via een regelbare pomp
  2. In de ontgassingstank, onttrekt een vacuüm pomp het gas dat in opgeloste vorm en als belletjes in het vergiste slib aanwezig is. De druk en de hoeveelheid slib in de ontgassingstank worden geregeld op basis van vooraf ingestelde waardes.
  3. Verwerking van het onttrokken gas maakt een energie positieve bedrijfsvoering mogelijk en tevens reductie van de emissie van broeikasgas.
  4. Het ontgaste vergiste slib wordt continue uit de ontgassingtank afgevoerd voor verdere verwerking, zoals ontwatering.

Footprint: Example of an ELOVAC®-P 20 unit

ELOVAC®-P - scalable fit for your requirements

Lees wat klanten te zeggen hebben

Citaat van de heer Hüer, directie, zuiveringsinstallatie van Lingen (EMS):

‘'Na de implementatie van het vacuümontgassingssysteem met simultane fosfaatverwijdering: ELOVAC®-P, hebben we geen problemen meer met struvietaanslag. Met ELOVAC®-P vermijden we niet alleen operationele problemen, maar besparen we ook op afvalverwijderings- en polymeerkosten.’

Aanvullende Technologie

Any Questions? Get advice for free from our experts

Wat is de som van 9 en 2?

Stel uw vraag hieronder. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

* verplicht veld

Essentiële gegevens voor een ELOVAC® evaluatie:

Is hygiëne van het vergiste slib vereist in uw project
Data Privacy Verklaring*

Contact us

Maria Dittmann
Jahnstraße 36
88214 Ravensburg
Tel. +49 751 359785-14