ELOVAC®

ELOVAC® is een compacte, op skid gemonteerde installatie voor vacuüm ontgassing van vergist slib. Uit vergist slib wordt biogas geëxtraheerd, waardoor de opbrengst aan biogas stijgt en ongewenste methaan emissie vermindert.

UNIEKE VOORDELEN

Verhoging vergistingscapaciteit

Vacuüm ontgassing kan ook het slibvergisting proces verbeteren. Momenteel onderzoeken we hoe vacuüm ontgassing de prestaties van vergisting kan verbeteren -bijvoorbeeld, dichtheid van het slib en daarmee vergroting van de vergistingscapaciteit met verhinderen van schuimvorming.

Hoe kan ELOVAC® de vergisting prestaties verbeteren?

 • Snellere aflaat van gas uit de slibvlokken
 • Hogere slibdichtheid
 • Grotere biomassa hoeveelheid in de vergister
 • Hogere slibleeftijd in de vergister
 • Betere stofoverdracht
 • Vermijden van antischuim dosering
 • Verbeterde menging van de vergister

MEER INFORMATIE EN PROJECT VOORBEELDEN IN VOORBEREIDING!

Verkleining van de CO2 voetafdruk

Vacuüm ontgassing kan een significante invloed hebben op de verkleining van de CO₂ voetafdruk.

Met toepassing van ELOVAC® zijn de volgende resultaten bereikt:

 • 3 kg vermeden emissie van CO2 equivalenten per m3 vergist slib. In absolute cijfers betekent dit voor een installatie van 100.000 IE dat 410 kg /dag aan emissie van CO2 equivalenten wordt voorkomen, dit komt neer op het vermijden van 3200 auto kilometers per dag (á 130 g CO2/km).
 • Tevens is de bedrijfsvoering van de ELOVAC® energieneutraal door de extra opwekking uit het geëxtraheerde biogas van 0,63 kWh elektriciteit per m3 vergist slib
Verbetering van de ontwaterbaarheid

Werkingspricipe

 1. Slib wordt continu gevoed aan de ontgassingsreactor via een regelklep en een pomp
 2. In de ontgassingstank, onttrekt een vacuüm pomp het gas dat in opgeloste vorm en als belletjes in het vergiste slib aanwezig is. De druk en de hoeveelheid slib in de ontgassingstank worden geregeld op basis van vooraf ingestelde waardes.
 3. Verwerking van het onttrokken gas maakt een energie positieve bedrijfsvoering mogelijk en tevens reductie van de emissie van broeikasgas.
 4. Het ontgaste vergiste slib wordt continue uit de ontgassingtank afgevoerd voor verdere verwerking, zoals ontwatering.

ELOVAC® footprint in relation to the digester

ELOVAC® - scalable fit for your requirements

Aanvullende Technologie

Any Questions? Get advice for free from our experts

Bereken het volgende: 1 plus 3.

Stel uw vraag hieronder. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

* verplicht veld

Essentiële gegevens voor een ELOVAC® evaluatie:

Is hygiëne van het vergiste slib vereist in uw project
Data Privacy Verklaring*

Contact us

Maria Dittmann
Jahnstraße 36
88214 Ravensburg
Tel. +49 751 359785-14