Decentrale slidroging

Decentrale slibdroging (op de rwzi locatie) biedt een goed alternatief om de slibverwerkingskosten significant te reduceren. Slibdroging in combinatie met carbonisatie kan het gedroogde slib verder opwaarderen naar een waardevolle EU gecertificeerde meststof.

VOORDELEN

Verlaging van verwerkingskosten

70 – 85% van het ontwaterde slib bestaat uit water. Door droging zal dit water worden verdampt en zal de hoeveelheid slib uiteindelijk tot 85% gereduceerd worden.

Stabilisatie en hygiënisering

Slibdroging stabiliseert het slib en zorgt voor afdoding van pathogenen en de eliminatie van geurcomponenten

Waardevol hergebruik

Slibdroging verhoogt de calorische waarde voor carbonisatie of verbranding. Gedroogd slib kan ook op andere manieren hergebruikt worden, bijvoorbeeld als grondstof in de cementindustrie of voor mono-verbanding.

Aanvullende technologie

Neem contact met ons op

* verplicht veld

Wat is de som van 4 en 8?
Data Privacy Verklaring*

Onze oplossingen

Tot op heden geproduceerde groene energie in MWh

16192
Totaal vermeden CO2 uitstoot in tonnen

8375
Totaal aantal vermeden vrachtwagentransporten tot nu

2760
Aantal patenten voor onze technologieën

9