Besparing op slibverwerkingskosten

De slibverwerkingskosten van rioolwaterzuiveringsinstallaties in Europa blijven stijgen. ELIQUO beschikt over slibtechnologieën die een directe impact op het verminderen van de totale hoeveelheden slibafvoer hebben.

VOORDELEN

Verhoog de organische stof afbraak met slibhydrolyse

Anaerobe vergisting reduceert 55-50% van de organische stof in primair slib en slechts 20-30% in surplusslib. Biologische hydrolyse is de limiterende factor voor de vergisting van surplusslib omdat het celmateriaal moeilijk afbreekbaar is. Thermische hydrolyse, zoals LYSOTHERM® verbetert deze afbraak met als gevolg dat de organische stof afbraak toeneemt, de biogasopbrengst toeneemt en de hoeveelheid te ontwateren slib afneemt. Met een toename van 5%-punten van het drogestofgehalte in het ontwaterd slib kan er tot 30% worden bespaard op slibverwerkingskosten door de toepassing van LYSOTHERM®.

Verbeter de ontwaterbaarheid met fosfaatprecipitatie

Het precipiteren van opgelost fosfaat in vergist slib met ELOVAC® verbetert de ontwaterbaarheid van slib met 5%. Dit resulteert in significante besparing op slibverwerkingskosten. Voor bijvoorbeeld een rwzi met een capaciteit van 200,000 IE met slibverwerkingskosten van 85 €/ton, reduceert ELOVAC®-P de te verwerken slibhoeveelheid van 42 ton/dag naar 33 ton/dag door 5%-punten verhoging van het drogestofgehalte in het ontwaterde slib, resulterend in 260000 € jaarlijkse besparingen.

Verwijdering van fosfaat is een ideale toevoeging aan slibvergisting met thermische hydrolyse. In Lingen (Duitsland) hebben we een verbetering van 10%-punten in het drogestofgehalte van het ontwaterde slib behaald en daarmee 40% reductie in de slibverwerkingskosten door combinatie van thermische hydrolyse met fosfaatverwijdering.

Reductie van slibmassa en volume door slibdroging en carbonisatie.

Met een lage temperatuur banddroger voor slibdroging, zoals ELODRY® kan een drogestofgehalte van > 90% worden behaald. Dit is equivalent met 75% massavermindering en 40% volume reductie van de totale slibhoeveelheid. voor een rwzi met een capaciteit van 200000 IE en 85€/ton slibverwerkingskosten, resulteert dit in 700,000 € / jaar verlaging van de slibverwerkingskosten. Het toevoegen van een PYREG® module kan de slibmassa tot 90% reduceren en daarmee de slibverwerkingskosten verder verlagen. Combinatie van een droogstap met processen om de ontwaterbaarheid te verbeteren (zoals thermische hydrolyse en fosfaat precipitatie) minimaliseert de warmtevraag waardoor de bedrijfsvoering enkel op de restwarmte van warmtekrachtkoppeling kan plaatsvinden.

Aanvullende technologie

Besparing van OPEX kosten en vermeden CO₂ uitstoot door gebruik van Eliquo technologieën.

LYSOTHERM®

ELOVAC®

ELODRY®

PYREG®

Neem contact met ons op

* verplicht veld

Bereken het volgende: 4 plus 4.
Data Privacy Verklaring*

Onze oplossingen

Tot op heden geproduceerde groene energie in MWh

16192
Totaal vermeden CO2 uitstoot in tonnen

8375
Totaal aantal vermeden vrachtwagentransporten tot nu

2760
Aantal patenten voor onze technologieën

9